Terima Kasih

Kami Panitia dari Event Cap Go Meh Singkawang dengan penuh syukur mengucapkan TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA ANDA yang telah bersedia untuk turut membantu kelancaran Event Cap Go Meh yang kita banggakan bersama. Semoga Para Sukarelawan Cap Go Meh Singkawang mendapatkan keberkahan atas kebaikan yang telah diberikan kepada kami.